Hur kan vi förstå vår egen kropp - när vi lärt oss sen barnsben att den inte lever?

En levande kropp och en död kropp är inte samma sak ... men vi låtsas som det när vi studerar anatomi.

Hela vår kroppsförståelse bygger på studier av döda kroppar, av uppdelade

kroppar och av kroppar som objekt.

Men är din kropp verkligen något du har - är inte din kropp något du är? 

Är inte i själva verket kroppen den plats där du äger rum?

Den digitala kursen Fascia och den levande kroppen finns för att du ska få kunskap och förståelse för din kropp på ett enkelt sätt - men även hur vi som samhälle ser på din kropp och varför.

Vår kroppssyn är nämligen inte något som "bara" gäller hälsa, sjukdom, välmående eller smärta - det är en del av ett specifikt sätt att tänka på som ligger till grund för hela vårt sätt att organisera vårt samhälle och de drivkrafter som formar vår värld.

890 kr890 kr

Bra att känna till

  • Kursen är digital och du kan gå igenom den när du vill och hur många gånger du vill - och du behöver inga förkunskaper.

  • Kursen tar ca 4 timmar att gå igenom - men den bör nog repeteras för att insikterna ska sjunka in.

  • Kursen funkar lika bra på mobil som på dator.

  • Köper du kursen har du tillgång till den så länge som kursen finns kvar och alla framtida uppdateringar ingår.

  • Du binder inte upp dig på något och får tillgång till kursen direkt.

Fascia & den levande kroppen

  • ... är en digital kurs om vetenskap och beprövad erfarenhet, om filosofi och nya insikter, om praktisk tillämpning av ny forskning och om de små sakerna som gör skillnad för ditt välmående

  • ... är resultatet av över 100 timmars samtal i podcasten Fasciaguiden, av 10 års föreläsningar om Fascia och de insikter som kommit från byggandet av världens största forskningsdatabas om Fascia med över 5000 artiklar

  • ... görs av Axel Bohlin, redaktör på Fasciaguiden, Camilla Ranje Nordin, lärare i Fasciakunskap och av Per Johansson, doktor i humanekologi och idéhistoriker.

Just nu pågår en global revolution inom anatomisk forskning, som i grunden förändrar vår syn på människokroppen. 

Det som gör fasciaförståelsen speciell är att fascian så tydligt inte “bryr sig om” den sedvanliga uppdelningen av kroppen i olika delar. 

Detta har lett till att fasciaforskningen tvingas uppmärksamma helheten mera än själva delarna, vilket kan vara svårt inom rådande forskningsparadigm om än inte omöjligt.

Hur kombinerar vi förståelse för delar med förståelse för helhet? Hur kombinerar vi teoretisk förståelse med erfarenhetsbaserad kunskap? Hur förstår vi vår egen kropp, som lever och ständigt förändras?

Kursinnehåll

Modul 1 - Introduktion till Fascia Academy & till Fascia och den levande kroppen (10 min)

1.1 Så får du ut maximalt av Fascia Academy (5 min)
1.2 Introduktion till Fascia och den levande kroppen (5 min)

Modul 2 - Grundantaganden för hur vi ser på och förstår kroppen (70 min)

2.1 Delar och helhet, inre och yttre (30 min)

2.2 Fördjupning & sammanfattande checklista (30 min)

2.3 Testa din förståelse (10 min)

Modul 3 - Olika grund för förståelse (55 min)

3.1 Naturvetenskap, erfarenhetsbaserad kunskap och principiell förståelse (20 min)

3.2 Fördjupning & sammanfattande checklista (25 min)

3.3 Testa din förståelse (10 min)

Modul 4 - Den levande kroppen (100 min)

4.1 Den levande kroppen (40 min)

4.2 Fascia och den levande kroppen (50 min) 

4.3 Testa din förståelse (10 min)

Modul 5 - Sammanfattning (30 min)

5.1 Alla podcastavsnitt och föreläsningar som podcast

5.2 insikter från varje avsnitt

5.3 Testa din förståelse

5.4 Nästa steg

Fler kurser & vidare läsning

Sale Off
Så tar du hand om din Fascia
2 499 kr2 499 kr
Sale Off
Certifierad Fasciaföreläsare
9 900 kr9 900 kr

Varför är Fascia ett nytt & annorlunda sätt att förstå kroppen?

Fascia och den levande kroppen

Fascia och den levande kroppen

890 kr
1 REVIEW